Nově objevené figuríny měly kdysi zelené, bílé či růžové obličeje, černé vlasy a černé nebo hnědé oči. Vojáci měli i různý oděv v závislosti na barvě své tváře. Celkem bylo zjištěno šest druhů „uniforem“.

Vojáci byli rozlámaní

„Byli jsme příjemně překvapeni bohatým barevným zdobením terakotových válečníků,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Sü Wej-chung. „Byla to těžká práce je zrestaurovat, protože byli rozlámaní na kousky. Sestavit jednoho nám trvalo deset dní,“ řekl Sü.
Kromě hliněných soch nalezli archeologové množství hliněných koní, vozy, bubny, malované dřevěné prsteny, hrnce a další.

Poprvé byla také nalezena schránka, její účel však zůstává tajemstvím. Vykopávky ukázaly, že naleziště má sedm vrstev. Několik rozbitých terakotových vojáků bylo nalezeno v chodbách a ventilačních šachtách. Tyto sochy nesly výrazné stopy ohně.

Posiluje to úvahy, že už pár let po smrti „prvního císaře“ Čchin Š'-chuanga byla jeho hrobka přepadena a vypálena vojsky povstaleckého generála Siang Joua. Dynastie, kterou Čching založil, jej přežila jen o 4 roky, padla v roce 206 př. n. l.