Potom však jako by mu svoboda škodila. V paměti jsou aféry s odvoláním šéfdirigenta Bělohlávka a s novým šéfdirigentem Albrechtem. Když se situace konečně uklidnila, vznikl po loňském jmenování nového vedení (ředitel Darjanin a šéfdirigent Inbal) nový konflikt, který vyvrcholil v minulém týdnu odvoláním Darjanina a neuskutečněním pátečního koncertu ČF v pražském Rudolfinu. Poté byla podána žaloba na ministra Riedlbaucha.

Hlavní role: finance

V konfliktu hrají roli finance. Darjanin byl odvolán hlavně pro nepochopení principů řízení veřejnoprávní instituce. Prý též pro střet zájmů, jenž spočívá v jeho řízení a účasti ve více institucích a společnostech.

Darjanin a orchestr, který stojí za ním, tvrdí, že za finanční nepořádky nese vinu Riedlbauch, který vedl ČF předtím. Za podivný označují i čtvrteční slib ministrova podřízeného Zborníka, že se změny nepřipravují, načež v pátek byl Darjanin odvolán.

Filharmonie se ale při pochopitelné nesouhlasné reakci dopustila netaktické chyby, když zrušila páteční koncert. Udělala totiž z posluchačů rukojmí svého sporu, což si nemůže dovolit.

V pondělí 10. května ČF odjela na zájezd do Španělska. V Praze zůstala zastupující ředitelka Kateřina Růžičková, jež má připravit předání ČF novému řediteli. Mluví se o Jiřím Hlaváčovi z HAMU.

Po návratu ze zájezdu jsou členové ČF připraveni v protestních akcích pokračovat. To jim nelze upřít. Pokud ale budou rušit další koncerty, stanou se nedůvěryhodnými. Dojde k odlivu zájmu o „nespolehlivý“ orchestr, a to je při dnešní konkurenci věc sebevražedná.