Filharmonici ministra vyzvali, aby své rozhodnutí přehodnotil. Publiku přečetli prohlášení, v němž Riedlbauchův krok označili za zlovolné poškození orchestru.

Diváci, kteří se těšili na nepříliš často uváděnou Symfonii č. 10 Gustava Mahlera pod vedením šéfdirigenta filharmonie Elijahu Inbala, reagovali bouřlivě. Byly slyšet výkřiky "fuj", "hanba" a "ostuda". Po přečtení prohlášení už ale část diváků vyjádřila orchestru podporu potleskem. Bylo jim nabídnuto vrácení vstupného nebo náhradní termín koncertu.

Filharmonici požádali také dopisem premiéra Jana Fischera, zda by se s ním nemohli sejít. O svých dalších krocích rozhodnou podle vývoje situace.

Darjanin je podle ministerstva ve střetu zájmů. Vedle ČF totiž vede i festival Dvořákova Praha konající se vždy v létě v Rudolfinu. Dále je stále ve vedení několika firem působících v kultuře.

„Dal jsem si udělat právnický rozbor a ve střetu nejsem,“ tvrdil ve středu Darjanin. „Mám pouze oznamovací povinnost, a tu do 30. 6. 2010 splním,“ dodal. Dvořákova Praha podle něj vydělává ČF tři milióny ročně.

Dalším jádrem sporu mezi Darjaninem a MK jsou výsledky dvou auditů, které nechal provést po svém nástupu do funkce v září 2009 - jeho předchůdcem v ČF byl právě Václav Riedlbauch. „Oba audity zjistily závažná pochybení v hospodaření ČF v době, kdy ji vedl Riedlbauch,“ konstatuje Darjanin.

"Jde o bolševické vyřizování osobních účtů, je to trapné tak brzo před volbami. (Ministr) Riedlbauch se obává, že by vyšlo najevo, že ve filharmonii po sobě zanechal nepořádek, tak tam raději dosadí vlastní lidi," řekl violista ČF a odborář orchestru Ivan Pazour. Darjanin za dobu svého působení odvedl podle něj "spoustu práce". "Jeho odvoláním budou kontakty zpřetrhány a pro orchestr je to opět cesta zpátky," řekl.

Ve čtvrtek se filharmonici zmiňovali v případě odvolání ředitele i o možnosti stávky.