Bienále se stalo platformou pro setkání umělců, kteří tvoří v oborech sochařství, malířství, instalace, fotografie, film, hudba, tanec, divadlo nebo architektura. Vystavené práce jsou s ojedinělou stavbou čističky jakoby srostlé.

II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.

FOTOGRAFIE: Karolina Zarzycká, Novinky

Každý z tvůrců s tímto prostorem vede svůj osobní dialog. Toto místo se stává jakousi rezonující křižovatkou, na které se setkávají jednotlivé formy výtvarného umění. Jednotlivé umělecké obory existující samostatně se navzájem ovlivňují, inspirují a přesahují jeden do druhého.

II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.
II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.

FOTOGRAFIE: Karolina Zarzycká, Novinky

Právě toto bienále umožňuje umělcům tyto přesahy prezentovat. Během bienále se konala vernisáž vystavených děl, autorské taneční představení, módní přehlídka Išky Fišárkové nebo vznikl sochařský projekt určený speciálně pro exteriér Ekotechnického muzea.

Díla v čističce, kde zároveň sídlí Ekotechnické muzeum, připravili autoři několika generací: studenti ve věku do 25 let, umělci střední generace (25-55 let) a autoři - profesoři (55-85 let).

II. ročník Bienále výtvarných forem se koná v bubenečské čističce odpadních vod.

Některá díla stojí na zemi, jiná volně visí v prostoru či na stěnách. Jiná jsou promítána na obrazovku.

FOTO: Karolina Zarzycká, Novinky

Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Vstupné je 50 korun pro studenty a seniory, 100 Kč pro dospělé a dvě stě korun návštěvníci zaplatí za rodinné vstupné.

Hodnocení: 70 %