Režisér také dopisem vyzval prezidenta Inácia Lulu da Silvu k zastavení chystané stavby přehrady Belo Monte. Obrovská nádrž, která přehradou na řece Xingú vznikne v chráněné oblasti v jižní části Amazonie, podle ekologů způsobí nevratné škody pralesní floře a fauně a ohrozí i životní podmínky tamních indiánů v jedné z prvních indiánských rezervací.