První variantu by představovaly tři celoplošné stanice ČRo 1 - Radiožurnál (informace), ČRo 2 - Praha (sociální, komunikační a vzdělávací potřeby) a ČRo 3 - Vltava (kultura). Tyto stanice by měla doplnit stanice mluveného slova vysílající na středních vlnách a stanice pro mladé využívající pozemní digitální vysílání a internet.

Druhou variantu by tvořil model postavený na jedné stanici zaměřené na nejširší okruh posluchačů. Tou by byl ČRo 1, jehož vysílání by doplňovala zpravodajská stanice mluveného slova a kulturní stanice. Základem pro zpravodajství by byly nynější stanice ČRo 6, Rádio Česko a Leonardo, kulturní funkci by měl plnit ČRo 3. Doplněk by představovala stanice pro mladé a síť regionálních stanic.