Prodej cédéček klesá, v branži se přestaly točit velké peníze a firmy počaly hudební ceny chápat jako propagaci svých „výrobků“, nikoli jako svátek hudby. To se z nich od roku 2004 pokoušela ještě jednou udělat agentura Petarda. Vytáhla je dvakrát mimo Prahu (konaly se v Ostravě), vymyslela Andělskou ulici, kdy se klubech se hrálo bez vstupného, i Andělský vlak z Prahy do Ostravy, na jehož palubě se také hrálo. Podařilo se jí nalézt silného sponzora, s nímž přes určité výhrady ke způsobu pořádání udržela ceremoniál na reprezentativní úrovni. Potýkal se přesto s nedostatkem financí, protože pořádání každého vyhlášení stojí několik miliónů korun.

Loni převzal štafetu Lešek Wronka, jehož Lewron Music Center ceremoniál pořádá ve spolupráci s IFPI, který organizuje sčítání hlasů. Ocitl se v těžké situaci. Sponzoři se už k akci nehrnou ani za úlitby v podobě proslovů přímo na pódiu, jež byly v minulosti hudebníky logicky kritizovány.

Důsledkem krize hudebního průmyslu je i to, že drahý ceremoniál už gramofirmy tolik neposilují financemi a Wronkova agentura nese náklady de facto na svých bedrech.
Problémy typu upravených nominací či neúčasti některých kapel na předávání (které paradoxně vynášejí větší medializaci než sama účast) jsou důsledkem dvou pohledů, které se míjejí. Pořadatel shání peníze a musí za to cosi nabízet, hudebníci chtějí svátek hudby, ne přehlídku sponzorů.

Situace má několik řešení. Nejsmutnější je konec cen. Ideální vzájemná podpora a uvědomění si, že ať už jsou problémy sebevětší, Andělé jsou tu proto, aby propagovali především českou hudbu.

Je proto v zájmu českého hudebního průmyslu, aby se letošní ceny odbyly důstojně. Pak by měla přijít aktivní diskuse o tom, jak jim za stávající situace pomoci k větší prestiži. Pokud by totiž příští rok nebyly (i to je možný vývoj), anebo by se pořádaly v ústraní, nikomu z hudební branže to nebude ku prospěchu. Mimochodem - když už obdivujeme americké Grammy, považme, jak obrovský svátek to pro muzikanty a celý hudební svět je. To proto, že je vůle takový ceremoniál pořádat.