Hlavní téma, spojující všechny povídky v knize, představují poměry v americké komunitě indických přistěhovalců.

Bengálské kořeny v Americe

Na rozdíl od své prvotiny se však Lahiriová soustředí na druhou generaci. Vypráví o lidech, kteří mají bengálské kořeny, ale již se narodili ve Spojených státech a zcela přijali americkou kulturu.

Úzkostlivé dodržování indických tradic jim je cizí, a proto se postupně vzdalují svým rodičům. Pohybují se v akademickém prostředí, budují si vlastní rodinu i kariéru a většinou netrpí nedostatkem. Mají nejrůznější sny a touhy, nebo se naopak utápějí v šedi každodennosti. Jejich děti odrůstají a odcházejí z domova. Lze tak říci, že se povídky spíše než bengálské menšině věnují životu na americkém předměstí koncem dvacátého století obecně. Rozvíjejí specifickou problematiku, která rozhodně není v literatuře či kinematografii novinkou.

Osudy obyčejných lidí

Spisovatelka se tedy nepouští do žádných velkých témat, jen sbírá osudy obyčejných lidí. Dává přednost obsahu před formou – píše jednoduchým stylem bez jakýchkoli příkras či výstředností. Příběhy se odvíjejí chronologicky a celkově vzbuzují dojem, jako by je líčila přítelkyně u kávy.

Přesto může čtenář na jejich pozadí zaslechnout dozvuky vnitřního zápasu, který příslušníkům diaspory po celém světě brání, aby se plně včlenili do většinové společnosti. Zápasu, jehož součástí je závažné dilema, zda rezignace na tradice svého národa přinese novým generacím větší šanci na úspěch, nebo pouze ztrátu identity.
Lahiriová vkládá do tvorby vlastní prožitky a zkušenosti. Často tak hovoří o smíšeném partnerství a překonávání zažitých stereotypů.

Jako vzdělaná žena nabourává bengálské představy o závislosti na manželovi, což také promítá do svých hrdinek. Autobiografičnost díla se však projevuje i po stránce jazykové. Spolu se spisovatelkou se vzdaluje bengálské kultuře – na rozdíl od předchozí sbírky se zde objevuje méně cizích slov i narážek na indický způsob života. Dále lze konstatovat, že některé povídky nabývají rozsahu novely a závěrečné tři útvary potom dohromady tvoří uzavřený cyklus.

Hodnocení: 90 %