Důraz klade na to, že jde o výběr, ne tedy o nějaký souhrnný přehled. Nejde mu však jen o těch 16 konkrétních staveb, mezi nimiž početně dominují školy, ale jsou tu i vily, knihovna či průmyslové objekty nebo lázně.

Další rovinou, kterou výstava ukazuje, je zamyšlení nad několika základními architektonickými momenty, jakými jsou materiál, dispozice, logika půdorysu, vytváření obrazců, překonávání rovných čar, to vše na ukázkách konkrétních půdorysů, konkrétních projektů částí staveb, v poloze přitažlivé jak didakticky, tak výtvarně.. Kromě toho představuje několik nejvýznamnějších architektonických osobností a ateliérů, vskutku protagonistů současného dění - Petera Zumthora, Herzoga a Meurona, Dienera a Dienera a také Miroslava Šika s jeho analogickou architekturou uplatňovanou především v pedagogickém procesu výchovy nových architektů.

Osobnosti jsou představeny stručnou charakteristikou, svými zajímavými výroky o architektuře a pak stavbami. Atelier Diener a Diener zastupuje obchod Migros z Luzernu, ukázka rekonstruované budovy v sousedství kostela (tady možná nevhodně zvolené záběry stavbu ukazují v ne zcela příznivém světle).

Z prací P. Zumthora je tu především oslnivý pavilon Švýcarska na EXPO 2000, který je uveden jako Švýcarské ozvučné těleso. Přitažlivý je objekt lázní ve Valsu, stavba nečekaně utvářených prostorů, modelovaných světlem a měňavými odrazy na vodní hladině stejně jako na povrchových materiálech.

Herzog a Meuron jsou zastoupeni více komentovanými stavbami pro společnost Ricola, které dokazují postupnou proměnu jejich architektonického výrazu - od skladu v Laufenu z poloviny 80. let, přes firemní středisko v Mulhouse z počátku 90. let po marketingovou budovu z konce století. Kromě toho je zde jejich lékárna nemocnice v Basileji.

Možná nejpůsobivější osobností, jež není zastoupena na výstavě statickým exponátem, ale je účastna ve videoprojekci v předsálí, je Luigi Snozzi, který názorně vysvětluje svůj přístup k regeneraci města Monte Carasso. Kromě toho video představuje další stavby v plastičtějším pohledu: v pohybu v nich a kolem nich.

Komorní výstava dává velmi zajímavý a dost inspirativní pohled na to, co se děje v současné švýcarské architektuře.

A Matter of Art - současná architektura ve Švýcarsku
Galerie Jaroslava Fragnera, 24. 10. - 7. 12. 2003. Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.