"Dostanou významné pravomoci a budou vždy podléhat mé kontrole," uvedl Janeček.

Jmenovaní manažeři by měli od 1. dubna začít pracovat na tříletém projektu restrukturalizace. Česká televize se musí připravit především na výpadek příjmů z reklamy od roku 2012.

Vedle Dolejše a Fridricha se na změnách bude podílet dosavadní programová ředitelka Kateřina Fričová, pod kterou bude spadat program ČT 2, a Jiří Ponikelský, který povede sportovní ČT 4.

Čtveřici doplní Andrea Majstorovičová a Václav Myslík jako manažeři pro nové formáty, respektive pro programová centra.

Své návrhy mají manažeři předložit do konce června, změny začnou platit od září.

Rada změny nevybíravě okomentovala

Janeček zdůraznil, že Česká televize nereaguje na ekonomickou krizi, nýbrž na novou situaci na mediálním trhu. Plánované změny mají být reakcí na zásadní změny mediálního prostředí, způsobené rozvojem digitálního vysílání, internetu či globalizací.

Restrukturalizace podle dřívějších informací počítá mimo jiné se zrušením 120 pracovních míst v tomto roce a s dalšími úsporami jako je například snížení nákladů služebních cest či počtu zpravodajských štábů v zahraničí.

Janečkův výběr radní neponechali bez komentáře. Milan Uhde se zaměřil na Radana Dolejše, který je mimo jiné známý ze svého působení ve staropražské hudební skupině Šlapeto. "Pokud bude uplatňovat tuto poetiku a estetiku na ČT 1, nebude to fungovat," uvedl Uhde.

"Kdyby to (restrukturalizace) bylo v rytmu názvu té skupiny, to by nebylo špatné," oponoval předseda rady Jiří Baumruk. Daně Makrlíkové připadaly předložené plány nekonkrétní.