Do Bonnu zapůjčily své cennosti přední světová muzea i chrámové pokladnice z Bulharska, Dánska, Německa, Francie, Řecka, Velké Británie, Itálie, Nizozemí, Rakouska, Ruska, Švédska, Srbska, Turecka, Ukrajiny, Maďarska a USA. Celkem je v Bonnu k vidění 600 vzácných exponátů.

Vstup je impozantní. Dominujícím dílem se stal obrovský lustr zavěšený kdysi v jednom z byzantských chrámů. Pro něj tu byla vybudována více než desetimetrová zlatá kaple. Divák je ostatně na každém kroku výstavou doslova oslněn. Cenné exponáty, nainstalované se vší pompou, doplňují četné projekce a velké počítačové rekonstrukce.

Většina shromážděných pokladů patří k nejluxusnějším uměleckým výrobkům určeným pro potřeby císařského dvora. Člověk tu pochopí, jak fascinující musela být byzantská kultura pro asijské kočovníky, germánské bojovníky i pro vládce Velké Moravy, kteří se rozhodli, že právě z Byzance převezmou novou víru - křesťanství.

Pozornost je věnována především Konstantinopoli jako velkému centru, ale své vlastní prezentace tu mají i satelitním oblasti, jež byly ozářeny leskem centra říše. Závěr výstavy patří relikviářům a zlatnickým dílům, která křižáci uloupili v roce 1204 v Byzanci a odvezli si je do chrámových pokladnic západní Evropy, od Benátek až po Paříž. Mnohé z nich jsou naprosté unikáty, které náleží k ozdobám všech publikací o evropském umění.