Kdy by se nový ředitel mohl funkce ujmout, není zatím zřejmé. Knížák opakovaně uvádí, že by rád v čele Národní galerie (NG) zůstal ještě do konce příštího roku, aby mohl dokončit některé rozpracované projekty. Také Riedlbauch hovoří o nutnosti zachovat kontinuitu instituce; termín nástupu Knížákova následníka neuvedl.

Ředitele mají vybírat i zahraniční odborníci

Nového ředitele NG by měla vybírat odborná komise, na jejímž složení se ministr se svým poradním sborem dohodl minulý týden. Její složení ale zatím ministerstvo nezveřejnilo, měli by však v ní být i zahraniční odborníci.

Zájemci o funkci ředitele NG mají k přihlášce přiložit svou představu o poslání, cílech a řízení NG a uvést základní teze pro zpracování koncepcí týkajících se správy a ochrany sbírek, jejich prezentace, akviziční i personální politiky, organizační struktury, financování a provozu galerie či její případné transformace na jiný typ organizace.

Podmínkou účasti v konkurzu je minimálně pětiletá praxe v řízení podobné instituce. Podrobné požadavky na uchazeče jsou na internetové stránce www.mkcr.cz.