Za své druhé album Harmony byla nominována také skupina The Priests, kterou tvoří tři severoirští katoličtí duchovní.

Vítěz, kterého si zvolí návštěvníci internetového serveru www.classicfm.co.uk, bude oznámen 13. května v při slavnostním ceremoniálu Classical Brit Awards v Royal Albert Hall.

Papežovo album Alma Mater se koncem listopadu objevilo na trhu i v České republice. Zahrnuje osm originálních skladeb současné hudby, mezi nimiž zaznívá gregoriánský chorál a papežův hlas. Benedikt XVI. zpívá chvalozpěv a přednáší modlitby k Panně Marii v několika jazycích včetně italštiny, francouzštiny a latiny.

CD nahrál londýnský Královský filharmonický orchestr doprovázený sborem Římské filharmonické akademie. Ke sboru se kromě papeže připojilo i mnoho představitelů Vatikánu.

Benedikt XVI. je milovník hudby a sám hraje na klavír, jeho oblíbenými skladateli jsou Wolfgang Amadeus Mozart a Johann Sebastian Bach.

Benedikt XVI. není první papež, který má svou nahrávku. Někteří skladatelé a producenti, kteří pracovali na tomto projektu, se již v roce 1999 podíleli na podobném albu nazvaném Abba Pater. Na něm byl zachycen hlas Benediktova předchůdce, papeže Jana Pavla II.