Projekt byl spuštěn v roce 2004 a hned se dostal do problémů, když se proti němu postavila sdružení amerických spisovatelů a vydavatelů, kteří společnost žalovali za "masivní porušení autorských práv".

I když Google v roce 2008 přistoupil na to, že investuje 125 miliónů dolarů do registru, ze kterého by se vyplácelo jakési odškodné autorům za naskenovaná díla, americká vláda s projektem stále nesouhlasí, protože zůstává řada nevyřešených problémů.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že stále zůstávají na stole otázky monopolního postavení na trhu a autorských práv. Google by chtěl být na digitálním trhu jediný, kdo by distribuoval obrovské množství děl.

Knihy jsou zdarma na internetu už dávno

Navíc se ministerstvu nelíbí, že spisovatlelé a vydavetelé by museli sami požadovat, aby byli z digitální knihovny vyjmuti, místo toho, aby naopak knihovna musela žádat, zda jejich díla může použít. Dalším problémem je, že američtí vydavatelé jednali i za zahraniční autory, kterých se ale nikdo na nic neptal. Dále existují přinejmenším tisíce děl, u kterých je obtížné autory najít.

Plné fungování internetové knihovny by bylo zajímavým počinem, ale jistě by neznamenalo konec vydávání papírových knih. Už nyní jsou zadarmo na internetu milióny knih, včetně českých, mnoho lidí však odmítá číst knížky z obrazovky. Roli zde hraje i estetická hodnota klasické knihy.