Marně by však čtenář v knize hledal nové názorové polohy "vyždímané" z hlavy státu konfrontací, kterou Janíček avizoval v předmluvě. Namísto toho autor objevuje Ameriku. Dozvídáme se například - jako snad ve všech dosud vydaných knihách o Klausovi - že někdejšímu premiéru v 90. letech skutečně novináři z ruky nezobali. Že obava z Klause pramení z vlastní nesebedůvěry a vědomí, že je Klaus připraven lépe než žurnalisté.

Také se dočteme, že Klaus, kdo by to tušil, naslouchá a diskutuje s poradci, že byl první, kdo použil slovo kapitalismus, a že má averzi k pokusu části intelektuálů zapojit se do politického života "nestandardním způsobem".

Janíček se, tu mezi řádky, tu zcela otevřeně, vyznává z obdivu k Profesorovi (ano, psáno s velkým P).

Klausovi nikdo nemůže upřít intelekt a vzdělání. Ale místo zajímavé diskuse z Přerušeného rozhovoru plyne, že je autor touto skutečností zaskočen či snad mile překvapen.

Janíček píše také o posedlosti nemalé části populace Klause zesměšňovat, urážet a napadat. Připomíná, že tento zvyk tryská z "pramene zbabělosti", tedy neschopnosti, utlumeného sebevědomí a strachu utkat se s oponentem tváří v tvář.

Od autora knižního rozhovoru s prezidentem by se ale dala očekávat o něco větší znalost politiky: její nedílnou součástí je právě konfrontace a mnohdy velmi nevybíravá. Odkazem na "pramen zbabělosti" coby prapříčinu Klausovy kritiky Janíček předem rezignoval na skutečně přínosný rozhovor.

Kniha alespoň pobaví, i když až v závěru. Janíček se tu Klause dotkne otázkou k prezidentským vizím: "Čím by se podle vás česká společnost měla vzdělanostně, ekonomicky a technologicky stát za několik desítek let?"

Klaus zarputile nechápe, kam tazatel míří. Následně Janíčkovi vyčte: "Vaše otázka o organizovanosti lidské společnosti v budoucích desetiletích mne vede k povzdechu a říkám si, že i ten Jeroným má v hlavě kompas vychýlený někam jinam, než by mne to těšilo."

Klausovi se novinář zkrátka nikdy nezavděčí.

Přerušený rozhovor/Václav Klaus v diskusi s Jeronýmem Janíčkem
nakladatelství Academia, 166 stran