Převedl jej vcelku věrně, jen omezil mystickou rovinu. Na vysvětlenou podotkl, že zázraky, pokud připustíme jejich existenci, mívají úplně jinou podobu, než si běžně představujeme. Ale přestože mystiku vytěsnil, zůstává zachována zevšeobecňující úvaha na téma „věř a víra tvá tě uzdraví“.

Snímek vypráví o stárnoucí učitelce Janě (Kamila Magálová), jíž mamografické vyšetření odhalí zlou novinu – v prsu se jí rozrůstá nádor. Rozrušená žena pak uvěří v uzdravující účinek „přikládání rukou“, jak jí to nabídne zvláštní, snad až smolařský mladík (Pavel Liška), s nímž se náhodně seznámí na hřbitově. Na rozdíl od Janina bratra totiž přežil úder blesku, který prý v něm – kromě šlehance na zádech – zažehl i léčitelské schopnosti.

Nepochopený vztah

Mezi oběma protagonisty se počne rozvíjet napjatý vztah plný nedůvěry, naděje i pokorného očekávání, tvrdě však odsuzovaný nic nechápajícími Janinými nejbližšími, dospělými dětmi i bývalým manželem.

Snímek Zasaženi bleskem patří mezi ta díla, která zkoumají dopad bezvýhradné důvěry, paradoxně posilňující, i kdyby se měla týkat veskrze podvodnického počínání. Také Cielová s Brabcem ukazují, jak žena díky mladíkově přítomnosti překonává (nejen) niternou zmrtvělost, jako by blahodárně zalita opět vzkvétá. Zbavuje se traumat, zvláště hrůzy z bouřek.

K pozoruhodným výjevům patří sekvence, kdy se oba vydávají k horskému penziónu, v jehož blízkosti kdysi došlo k osudnému usmrcení Janina bratra. Snad jedině konfliktní situace, kdy na hrdinku opakovaně dopadají dobře míněná varování i výtky, zbytečně narušují dramatické rozklenutí příběhu, soustředěného na nerovnou dvojici.

Tíha celého vyprávění spočívá na Kamile Magálové, jež své hrdince vtiskla mimořádnou uvěřitelnost. Vedle Magálové, strhující svou bezprostředností, bledne i jinak působivý Liška, jenž cíleně pracuje s jistou neotesaností svého životního outsidera, u něhož potlačil okamžitě rozpoznatelné podvodnické prvky.

Léčitel totiž neslibuje ani zaručený úspěch, ani neláká peníze, jeho chováním jako by probleskoval paprsek očekávání, zda vůbec uspěje, provázen charismatem jakéhosi „prosťáčka božího“.