Krčil si kladl otázky, jak působí cannabis na tamní společnost, na náboženství, myšlení či praktický život. K čemu lidé cannabis používali a jaké vědomosti o něm měli v regionu, kde zcela běžně rostlo divoce velké množství rostlin (údajně tak rychle, že překrylo všechny ostatní rostliny a zahubilo je).

Konopí nebo "čaras" tam nikdo nepěstuje, protože rostlo samo odjakživa. Nelze tedy mluvit ani o nějakém "dealerství". Ani úřady si místních a jejich užívání konopí nevšímají.

FOTO: Bohumil Krčil