Petr Pazdera Payne: Lyonský omnibus

Drobný román o zrání mladého muže. Od Goethova Werthera i Konrádova Rinaldina už vyšlo mnoho a mnoho knih o tomtéž, Paynův hrdina Martin Milosta žije ovšem dnes. S "dospělým" světem se utkává nejen ve věčně se opakujícím poznávání ženského světa či v bitvě s otcem, jeho pokušitelem jsou příznačně prachy. Ke Konrádovi, zdá se, má Payne blíž.

Cherm

Václav Kural: Češi, Němci a mnichovská křižovatka

Vztahy mezi Čechy a Němci jsou - a zůstanou - jednou z nejdůležitějších a nejsložitějších kapitol českých dějin. Bohužel, jak je u nás zvykem, více se mluví a méně se poslouchá, emoce často zastírají nedostatečnou kvalifikaci. Autor dvou zásadních knih k česko-německé problematice (Konflikt místo společenství? z r. 1993 a o rok později Místo společenství - konflikt!) si byl při práci na tomto "čtení" vědom, že musí napsat jasný výklad. Podařilo se.

Karolinum

Romain Sardou: A odpusť nám naše viny

Historický román talentovaného, teprve devětadvacetiletého Francouze (a syna známého zpěváka Michela Sardoua) se vrací do Francie přelomu 13. a 14. století, do doby, na kterou měly podle proroctví sv. Jana připadnout Apokalypsa a Poslední soud. Když jednoho dne připlavou po řece ze zapomenuté vesnice proklatců v malém Draguanském biskupství rozřezané lidské končetiny a ostatky, začne se před čtenářem vyjevovat strhující detektivka.

Přeložila Danuše Navrátilová, Argo

H. G. Adler: Terezín 1941-1945, Tvář nuceného společenství, I. Dějiny

Autor (1910-1988) patří do okruhu pražských německy píšících spisovatelů, ale k jejich mladší generaci, která prošla peklem holocaustu a k tvorbě se dostala až po 2. světové válce - a v emigraci mimo Prahu. Adler prošel Terezínem, jeho práce je syntézou osobních zkušeností a pečlivého studia, dokumentem s mimořádnou vyprávěcí silou. Jestliže profesor Demetz v tomto Salonu mluví o tom, že nacistům šlo jen a jen o moc, je Adlerova kniha pro tuto charakteristiku jedinečným dokladem. První část nejucelenějšího díla o židovském táboře vyšla jako součást Adlerových spisů po románu Panoráma, další dva díly Terezína (Sociologie a Psychologie) se k vydání připravují.

Přeložila Lenka Šedová, Barrister & Principal