„Zachránil jsem krávu z bažiny, dal jsem jí pak napít a krmení,“ poznamenal si muž, který bez lítosti posílal tisíce lidí na smrt, na dvojčatech dělal bestiální pokusy a jiné vraždil benzínovou injekcí do srdce.

Poznámky v čem vynikají různé národy

Na dalším papíru „přemýšlel“, v čem který národ vyniká – „Italové v hudbě, Němci v lyrice“ – a přitom celé národy odsuzoval k zániku, když chtěl pro Hitlera v Osvětimi vytvořit „dokonalého árijce“ ovládajícího svět.

I na útěku před spravedlností se u něj projevilo opovrhování člověkem, když si do deníku zapsal, že „ženy se špatnými geny musí být sterilizovány“ a „nevyvinutí lidé vyhubeni“. Jako „lékař“ a důstojník SS zneužil nespočet vězňů k pokusům, které měly doložit jeho teorii „rasové nadřazenosti“.

Nelidskosti nikdy nelitoval

Deník dokládá, že vražd a nelidskosti nikdy nezalitoval. Jeho poznámky schovávali „kamarádi“, kteří mu pomáhali při útěku z Evropy a i pak v Brazílii, kde se utopil. Zůstal vždy „přesvědčeným nacistou“. I proto média tuší, že se najde „stejně smýšlející“ kupec, který nebude litovat peněz a listy koupí.