"Přes sedmdesát exponátů pochází z různých moravských sbírek, kam se dostaly díky archeologickým výzkumům nebo nákupní činnosti," přiblížili zástupci galerie. Kolekce je vystavena poprvé.

Gemy se zpracovávaly glyptikou

Gemy jsou zpracovány náročnou a dnes už skoro zapomenutou technikou glyptiky, tedy uměleckého rytí do kamenů. Největší část vystavených gem se do muzejních fondů nynější Moravské galerie dostala ze sbírky rodu Collalto, uvedla kurátorka Andrea Husseiniová. Šlechtický mecenáš gemy věnoval v roce 1819 tehdy zakládanému Františkovu muzeu.

Výstava je členěna do několika tematických částí, které vystihují námětovou a materiálovou šíři starověkého umění glyptiky. Motivy na kamenech se liší podle vkusu tvůrce i účelu šperku. Například řezbě s egyptským bohem Chnoubisem zřejmě majitel přisuzoval magický účinek. Talisman měl chránit proti žaludečním obtížím.

Časté výjevy Amorků

"Na některých kamenech jsou motivy Amorků, v římském umění velmi oblíbené. Objevovali se jako malí okřídlení chlapci nebo mladíci s nejrůznějšími atributy a při různých činnostech, třeba při hře a zápasu, " popsala autorka výstavy Věra Šlancarová.

Orel býval atributem nejmocnějšího boha řeckého i římského Pantheonu. Na jednom z kamenů pták stojí na skalisku, v zobáku drží vavřínový věnec vítězství a otáčí hlavu k rohu hojnosti, symbolu štěstí a blahobytu. Roh býval atributem bohyně osudu Fortuny. V její přízeň, stejně jako v ochranu nejvyššího z bohů, doufali především vojáci.

Gemy často zobrazují také portréty a rostlinné i zvířecí motivy, které měly symbolický význam. Zajímavostí jsou antické gemy zasazené o několik století později do velkomoravských šperků.

Expozice v respiriu Uměleckoprůmyslového muzea potrvá do 16. května.