Loni už vyšly tři díly deníků Josepha Goebbelse. Fanatický nacista v nich často zmiňuje i Československo a své pohrdání Benešem. Čeští čtenáři se o Goebbelsovi mohou kromě odborné literatury dočíst také ve vzpomínkách hereček Adiny Mandlové a Lídy Baarové.

Goebbels byl podle svých současníků velice snaživý a chytrý student, při maturitě exceloval a nastoupil na vysokou školu. Stále toužil po tom, aby prorazil jako spisovatel, což se mu nepodařilo.

Mazaný manipulátor a lhář

Ze začátku nebyl vyhraněný nacionalista ani antisemita. Nenávist k cizincům narůstala po obsazení části německého území francouzskými vojsky ve 20. letech a špatná zkušenost s prací v Dresdner Bank v něm posilovala zášť proti židovským kapitalistům. Vstoupil do NSDAP a jeho bystrý rozum zcela podlehl fanatismu.

V roce 1926 se stal Gauleiterem (župním vedoucím pro oblast Berlin-Brandenburg) a už tehdy se ukazovala jeho schopnost chytře lhát, obracet fakta naruby a z útočníků dělat oběti. Roku 1930 ho Hitler jmenoval šéfem propagandy NSDAP a Goebbels svůj zrůdný talent rozvinul k dokonalosti.

Organizoval obrovská shromáždění s vlajkami a hudbou, na kterých vášnivě až hystericky řečnil. Slavná je jeho výzva "Chcete totální válku?", po které dav řval nadšením.

Goebbels ovládal tehdy klíčové médium - rozhlas - a také noviny a film. Jeho příchylnost  k herečkám včetně českých byla pověstná. Němci mu proto říkávali Bock von Babelsberg, kozel z Babelsbergu. Hitler mu však uložil ukončit styky s Lídou Baarovou, kterou nazýval poeticky "Liduschka", a vrátit se k německé manželce Magdě.

Jeho věrnost Hitlerovi byla až neuvěřitelná. Ještě v roce 1944, když bylo německým důstojníkům jasné, že Německo válku prohraje, stál pevně za svým vůdcem. V květnu 1945 spáchal sebevraždu.