Režisér Bogdan Kokotek, který si pro inscenaci sám navrhl také scénu a kostýmy, zvolil pro tragédii impresívní vyjadřovací prostředky. Jako Polák neváhal prostudovat sumu etnografického materiálu v Ostravském a uherskohradišťském Slováckém muzeu. Výsledkem je na dřeň vypreparovaný, zkrácený příběh s množstvím lidových písní, zvládaných těšínskou hereckou kompanií s živou kapelou intonačně přesně.

Písně jádrem koncepce

Možná by několik písní tvořících rámec jakéhosi obzoru po vesnických slavnostech hospodářského roku mohlo být vypuštěno nebo aspoň o strofu zkráceno. Když ale přijmeme zvolenou koncepci, potom stylizovaný a písněmi ozvláštněný příběh je emocionálně velice vyhraněný. Kostelniččina výchova se i v něm samozřejmě míjí účinkem. Strach před pokryteckou a na dvojí morálce založenou vesnickou komunitou na Slovácku druhé půle 19. století ji přivede až k porušení jednoho z nejzávažnějších božích přikázaní.

Inscenaci vévodí kvarteto

Obměňující se těšínský soubor má dnes všechny předpoklady, aby zvládl takto postavený úkol. Ostatně úspěchy jeho Starců na chmelu nebo Divotvorného hrnce dokládají dispozice k hudebně divadelním žánrům dostatečně. Má ve svém středu především osobnosti, které jsou v dramatu G. Preissové dobře vybaveny pro zvládnutí obou stěžejních rolí.

Miluše Hradská postavila Kostelničku na klidné, vědoucí, a přesto sebezrádné zbožnosti s akcentováním údělu vychovávat dceru bez muže. Stále přesvědčivější Veronika Korytářová pak sklenula oblouk od rozmarného, lehkovážného děvčete až ke zraněné, vyplašené a životem těžce zkoušené ženy.

V intencích charakteristik obou soků v lásce se s lehkovážným a rozhazovačným Lacem a zakomplexovaně introvertním Števem dobře popasovali Jakub Šafránek a Kajetán Písařovic.

Skoro je mi líto, že Jenůfa nereprezentuje Těšínské divadlo na třetím Festivalu divadel Moravy a Slezska, který začíná příští úterý. Reprezentovat od Prahy nejvzdálenější scénu ne něm bude ovšem inscenace neméně kvalitní - Divotvorný hrnec.

Gabriela Preissová: Jenůfa, Těšínské divadlo Český Těšín

Úprava Pavel Palouš, režie a výprava Bogdan Kokotek, dramaturgie Alice Jarnotová, hudební spolupráce Zbigniew Siwek, choreografie František Blaťák.