Čapek byl s vinohradským divadlem úzce profesně i osobně spjatý. V letech 1921 - 23 zde působil jako dramaturg i režisér osmi her, z nichž jednu tvořila právě světová premiéra jeho Věci Makropulos. V roli Kristinky se tehdy představila Čapkova budoucí žerna, herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová.

„Čapkovo dramatické dílo se stalo důležitou součástí vinohradského repertoáru už za autorova života. Tato scéna se k němu hlásí téměř nepřetržitě po celou dobu své existence,“ uvedla k jubileu tisková mluvčí vinohradského divadla Zuzana Paulusová. Součástí oslav bude i výstava mapující Čapkovo autorské, režijní a dramaturgické působení na vinohradské scéně.