Umělec pro svou tvorbu hledal inspiraci ve stanicích metra v rekonstrukci, kde strhané plakáty odhalují letité vrstvy vypovídající o konzumní a despoticky komunikativní společnosti. Tyto "rány na zdech" podle něj svým náhodným uspořádáním tvarů a barev nabízejí pohled na nekonečné pole emocí.

Druhá část expozice nabídne snímky, které Renoir pořídil u železářů ve Francii i ve Spojených státech. I tam nalezl inspiraci a nečekanou krásu, jelikož lisovaný kov vytvořil svým kroucením dojem pohybu a řasení, hodný prý mistrů italské renesance.

Fotografie, které jsou na pomezí dalších forem umění, si budou moci zájemci ve Francouzském institutu prohlédnout zdarma. V jeho Galerii 35, které je věnovaný výhradně fotografickým výstavám, už byla představena díla například Jindřicha Štreita, Josefa Koudelky, Roberta Doisneaua a Annie Assoulineové.

Francouzský institut v Praze oslaví letos devadesáté výročí svého vzniku. Nakladatelství Karolinum nejen proto vydává poutavou esej Jiřího Hnilici s názvem Francouzský institut v Praze 1920-1951. Mezi vzděláváním a propagandou. Připomíná v ní, že už tehdy tato instituce byla hlavním svorníkem česko-francouzských kulturních vztahů.