Ivan Klíma patří k nejpřekládanějším a ve světě nejznámějším českým spisovatelům. Je autorem mnoha povídek, románů, novel, publicistických statí i literárních studií. Bývalý disident byl v roce 1989 spoluzakladatelem Obce spisovatelů a v letech 1990 až 1993 předsedou českého PEN klubu.

Cenu Karla Čapka založilo České centrum PEN klubu v roce 1994, kdy byla také poprvé vyhlášena. Uděluje se každý sudý rok za prozaické, dramatické nebo esejistické dílo českého autora, případně za dílo celoživotní. Přihlíží se i k tomu, zda v souladu s Čapkovým usilováním "laureát i jeho dílo výrazně a srozumitelně přispěli k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokratické a humanistické hodnoty nebo aby byly ubráněny".

Prvními laureáty ceny byli Günter Grass a Philip Roth s využitím výjimky ve statutu, umožňující při zvláštních příležitostech, jíž byl Světový kongres PEN klubů v Praze, ocenit i zahraniční tvůrce. V roce 1996 obdržel ocenění Arnošt Lustig, o dva roky později Jiří Kratochvil a po něm Josef Topol, Ludvík Vaculík, Ladislav Smoček a Jiří Stránský. Předloni převzal cenu bývalý český prezident, dramatik a spisovatel Václav Havel.

Souběžně s Cenou Karla Čapka byla od roku 1996 udělována Cena PEN klubu za celoživotní dílo, o níž rozhoduje výbor PEN klubu. Za rok 1996 ji obdržel Adolf Branald, za rok 1998 Jan Vladislav a za rok 2000 Jiří Krupička. Od té doby cena udělena nebyla až do svého obnovení v roce 2009, kdy ji převzala básnířka Bohumila Grögerová. Toto ocenění se bude nadále předávat v lichých rocích.