Řada pražských kulturních institucí na rozhodnutí o grantech netrpělivě čeká, protože na nich závisí jejich další fungování, a dosud netuší, jestli nějaké peníze v příštím roce dostanou, což jim znemožňuje plánovat nebo třeba prodávat vstupenky na vystoupení v příštím roce.

"Rozhodnutí grantové komise bylo jednomyslné, rada žádné změny neudělala. V roce 2010 půjde na kulturní granty stejně peněz jako v roce 2009. Víceleté granty získají i některé nové projekty, jako je Bohemia Balet, Meet Factory nebo A Studio Rubín," řekl Richter.

O jednoletých grantech až v lednu

O granty žádalo celkem 50 subjektů; dvě žádosti byly vyřazeny kvůli nesplnění podmínek grantového řízení, 13 subjektů bylo přeřazeno do grantů jednoletých, a nemají tak jistotu financování v dalších letech. O jednoletých grantech by se mělo jednat v lednu. Podle Richtera není ale jisté, že se to stihne.

Jednoroční granty mají dostat například Divadlo bez zábradlí, Divadlo v Řeznické nebo Letní shakespearovské slavnosti. Rada schválila udělení 20 čtyřletých grantů; taneční soubor DOT 504 by měl dostat 1,1 miliónu korun do roku 2012 třikrát. "Projekty ještě před grantovou komisí posoudil nezávislý ekonom, který hodnotil, jestli je projekt po finanční stránce dobře nastaven," řekl předseda kulturního výboru zastupitelstva Ondřej Pecha.

Pro rok 2010 rada schválila celkovou dotaci 122,38 miliónu korun. Deset víceletých grantů se týká divadla, sedm hudby, šest tance, tři jsou z oblasti výtvarného umění, fotografie a nových médií, dva se týkají literatury a šest připadá na kategorii ostatní.

Pro rok 2011 se počítá s dotací ve výši 142,85 miliónu korun, pro rok 2012 pak 126,75 miliónu korun a pro rok následující 130,70 miliónu korun.

Například Divadlo Komedie by mělo příští rok od města dostat 14,5 miliónu korun, v dalších letech 14,5 až 15,5 miliónu korun ročně, Divadlo v Celetné pak čtyřikrát čtvrt miliónu korun. Dejvické divadlo by mělo v následujících čtyřech letech dostat ročně devět až 13 miliónů korun. Bohemia Balet Taneční konzervatoře hlavního města Prahy by mohl počítat s dvouletým grantem po 400 000 korunách, Museum Kampa s dotací čtyřikrát 800 000 korun.

Ředitel Pražského komorního divadla (PKD) Dušan David Pařízek a umělecký šéf David Jařab způsob grantové podpory pražského magistrátu kritizovali. Prý divadla poškozuje. Upozorňovali na to, že řada pražských kulturních institucí na rozhodnutí o udělení víceletých grantů musí dlouho čekat. Richter s kritikou nesouhlasí, podle něj peníze nelze ze zákona rozdělovat před schválením městského rozpočtu.