Více než pětisetstránkovou publikaci znovu vydalo v těchto dnech nakladatelství Prostor. Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Ondřej Tůma označil publikaci za vyčerpávající syntetické dílo o pádu komunistického režimu a o počátcích budování demokratické společnosti.

Centrem autorovy pozornosti je Občanské fórum, které vzniklo krátce po masakru demonstrantů na pražské Národní třídě komunistickými pořádkovými jednotkami a které bylo aktérem politických změn. Suk sleduje počáteční tápání a nerozhodnost jeho představitelů v hektických listopadových dnech, které spěly k pádu komunistického režimu rychleji, než kdokoliv očekával.

Od Adamce přes Čalfu k Havlovi

Autor podrobně analyzoval magnetofonové záznamy z jednání Občanského fóra i z diskusí mezi jeho vůdci a představiteli komunistické vlády premiéra Ladislava Adamce u kulatých stolů, které nakonec vedly k sestavení vlády národního porozumění vedené Mariánem Čalfou. Neponechává stranou rozdílnou dynamiku vývoje v Čechách a na Slovensku.

Zvláštní pozornost autor věnuje volbě Václava Havla československým prezidentem, která nepochybně byla klíčovým momentem přebírání moci opozičními silami sdruženými stále ještě v Občanském fóru, ze kterého se v první polovině roku 1990 zrodily nové politické strany. Suk vidí revoluční dění v jeho názorové rozmanitosti a nevyhýbá se ani analýze konfliktů různých politických proudů.