Muzeum si pro expozici s názvem „Erós: od Hesiodovy teogonie k pozdní antice“ vypůjčilo artefakty z 50 dalších muzeí z Řecka, Kypru, Itálie a Francie, včetně Louvru. Exponáty s erotickou tématikou pocházejí z doby mezi 7. stol. př. n. l. až 4. stol. n. l.

Výstava mapuje postupnou změnu vnímání boha Eróta (Římanům znám jako Amor nebo Cupido) od první poloviny 1. tisíciletí př. n. l., kdy byl považován za velmi vlivného boha, až do římské éry, kdy se stal pouhým doprovodem bohyně Venuše.

Prudérnost odložte u vchodu

Podle organizátorů by měli návštěvníci nechat moderní pojetí mravnosti před vchodem do muzea. Antičtí lidé proti zobrazování milostného života žádnými předsudky netrpěli.

"V antickém Řecku bylo běžné spatřit sexuální výjevy třeba na štítech domů. Lidé nebyli prudérní," popsal starořeckou praxi profesor Nicholas Stampolidis, ředitel athénského Kykladského muzea umění.  

"Dnes to všechno vidíme v časopisech a na internetu. Přes tuto svobodu panuje obrovské pokrytectví, nevysvětlitelné puritánství," dodal Stampolidis.

Výstava zobrazuje zrození a působení Eróta v řeckém a římském světě a končí s exponáty věnujícími se homosexuální lásce, prostituci a erotickým symbolům na předmětech denní potřeby, které měly povzbudit plodnost či jen prostě pobavit.

Některé místnosti jsou označené varovnými cedulkami pro návštěvníky mladší 16 let, nicméně výstava je přístupná i dětem.

"Nevidím důvod, proč by se děti měly dozvídat o lásce jen z časopisů a od kamarádů a ne z umění," uzavřel Stampolidis.