Od počátku roku 2008 zkoumali čeští, němečtí, slovenští a rakouští divadelníci společně s dalšími umělci a historiky v rámci projektu "68/89 divadlo.doba.dějiny" vazby mezi událostmi těchto přelomových let druhé poloviny 20. století.

Výsledkem byly čtyři divadelní produkce, které odlišnými způsoby nahlížejí na převrat roku 1989 a jeho následky. Hledání ducha revolučních změn a pocitů jedné generace zpracovala ve svých produkcích z různých perspektiv divadla Divadlo Husa na provázku (Brno), Stanica (Žilina), Sophiensaele (Berlín), Kampnagel (Hamburk) a Divadlo Archa.

Témata: totalita, kolaborace, svoboda

"Tvůrci jednotlivých projektů se vyjadřují k tématům: totalita, kolaborace, svoboda. Součástí souborného uvedení budou i diskuse tvůrců se studenty vysokých a středních škol. Celý večer má charakter výtvarné instalace na téma Totalita v nás, která provede diváky všemi prostory Divadla Archa," řekla mluvčí této scény Pavlína Svatoňová.

Přestávky mezi jednotlivými produkcemi vyplní hudební mix v duchu 70. a 80.let. Programu v Divadle Archa má už odpoledne předcházet netradiční - mystifikační prohlídka města v režii vídeňského experimentálního souboru God´s Entertainment. Zájemcům bude přístupna zdarma.

Projekt vznikl ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny v Praze a Ústavem pro současné dějiny v Postupimi, Knihovnou Václava Havla a českými centry za finanční podpory Evropské unie. Jednotné vstupné na všechny produkce je 189 korun, studenti a senioři mají poloviční slevu.