Franz Kafka: Povídky II (Popis jednoho zápasu a jiné texty z pozůstalosti)

Povídky III (Manželský pár a jiné texty z pozůstalosti) Po Vladimíru Kafkovi, který pro souborné Dílo Franze Kafky přeložil první svazek povídek zahrnující texty autorem považované za hotové, se Jiří Stromšík věnoval kompletizaci stovek fragmentů a textů z pozůstalosti považovaných za nedokončené či nehotové a jako bonus připojil k dvousvazkovému souboru časovou tabulku, jež vydá za celé kafkovské studie. I pro Kafkovy ctitele budou možná objevem a čtenářským zážitkem třeba různé aforismy ze Siřemských zápisků, např.: Nenech si namluvit, že můžeš mít před zlem nějaká tajemství.

Přeložil Jiří Stromšík, Nakladatelství Franze Kafky