Slovo bohéma označuje nejen určitou socioekonomickou skupinu lidí a jejich životní styl, ale také jisté teritorium a jeho moderní mýtus. Málokteré místo odpovídá tomuto popisu ve druhé polovině 20. století tak jako Chelsea Hotel v New Yorku.

Žilo zde mnoho významných malířů, filmařů, spisovatelů, skladatelů, hudebníků, tanečníků a herců a vznikla tu řada zásadních děl. Výstava neusiluje o přehlednou uměleckou historii hotelu Chelsea a jeho bohémy, ale soustřeďuje se na tři klíčové autory spjaté s tímto legendárním místem – na Harryho Smithe, Andy Warhola a Roberta Mapplethorpa.

Harry Smith a Andy Warhol

Přestože Harry Smith je nejširší veřejnosti dosud málo znám, zjevuje se dnes svou mnohostrannou činností filmaře, malíře, muzikologa, antropologa a sběratele jako klíčová postava, jež překlenuje rozmanité proudy a odvětví modernismu a spojuje jeho rané tradice s jeho pozdním stádiem.

Andy Warhol, jenž je dnes považován za nejúspěšnějšího umělce a gurua dnešního mediálního věku, je na výstavě zastoupen svým pravděpodobně nejdůležitějším filmem Chelsea Girls. Robert Mapplethorpe, který ztělesňuje přechod z Warholovy éry do dnešního světa a s ním i transformaci bohémy v 80. letech minulého století, se představuje řadou portrétů bohémy a homoerotickými fotografiemi, jimiž se proslavil.

Součástí expozice jsou i videa a filmy Jonase Mekase a Michela Audera, v nichž oba umělci zpracovali pro výstavu materiál ze svých archivů týkající se hotelu Chelsea.

Výstavu doprovází obrazová publikace vydaná k výstavě spolu se sérií promítání, přednášek a čtení. Publikace mimo jiné obsahuje texty Sherill Tippins (autorky chystané knihy o dějinách hotelu Chelsea), Victora Bockrise (autora reprezentativní biografie Andyho Warhola a dalších postav newyorské umělecké bohémy a dlouholetého rezidenta hotelu), a Jonase Mekase, jedné ze zakladatelských osobností amerického avantgardního filmu. 

Výstavu, první obsáhlejší expozici věnovanou hotelu Chelsea, připravilo Centrum současného umění DOX ve spolupráci s americkými institucemi, jež laskavě zapůjčily Warholova, Smithova a Mapplethorpova díla: The Andy Warhol Museum v Pittsburghu, Anthology Film Archives v New Yorku a Robert Mapplethorpe Foundation, Inc. V New Yorku.

Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví USA. Partnerem Doprovodného programu výstavy je Francouzský institut.