„Očekávali jsme, že se bude jednat o honosnější hrobku. Jde o prostý prostor, jednoduše zaklenutý, ne nijak speciálně omítaný. Strohost nás všechny překvapila. Z hlediska archeologie to je ale významný objev, protože jsme přispěli k odhalení prostoru, kde byl pochováván významný šlechtický rod,“ řekla Právu hlavní archeoložka Jihočeského muzea Zuzana Thomová z Českých Budějovic.

V hrobce 5,35 m x 2,4 m a 150 centimetrů na výšku nasnímala průzkumná kamera dva cínové sarkofágy a spoustu rozpadlých dřevených rakví se zbytky látky. Jeden sarkofág patří zcela určitě Petru Vokovi. Archeologové tak usuzují z obráceného erbu Rožmberků umístěného na horní straně sarkofágu, který znamenal vymření rodu posledním členem. Právě Petr Vok neměl svého nástupce. Ve druhém by měla ležet jeho manželka Kateřina z Ludanic. Důkaz ale archeologové nenašli.

„Sakrofág Petra Voka je nepoškozený a vypadal, jako kdyby ho tam dali teprve včera. Je v dokonalém stavu,“ řekl Právu Jiří Šindelář z firmy Geo - cz, která se zabývá tzv. nedestruktivní metodou průzkumu památek pomocí speciálních sond s minikamerami umístěnými na teleskopických tyčích.

Do roka a do dne

Ze zbytků ošacení, které archeologové vyzvedli, odborníci v laboratořích zjistili, že pocházejí z kolem roku 1600. Petr Vok zemřel 6. listopadu 1611. Patřil k nejvýznamnějším postavám české historie a například František Palacký o něm napsal, že je vedle husitství druhým největším vrcholem české minulosti.

Zřejmě také proto panovala kolem rožmberské hrobky řada pověstí. Podle jedné z nich, kterou zaznamenal Bohuslav Balbín, by měli být rožmberští šlechtici pochováni ne klasicky v rakvích vleže, ale údajně vsedě v přepychových křeslech v kruhu, oblečeni do drahocenných oděvů. To se při průzkumu sondou s minikamerou vloženou do otvoru o průměru tři centimetry nepotvrdilo.

Nepravděpodobné také je, že je zde pohřbeno přes 30 členů tohoto rožmberského rodu, některé prameny dokonce uvádějí 23 pohřbených mužů a 17 žen. Tým spočítal, že by se do tak malého prostoru nevešli.

Jedna z legend také uvádí, že ten, kdo vstoupí do hrobky a naruší klid Rožmberků, do roka a do dne zemře. „Stejně jako není pravdivá pověst, že Rožmberkové sedí v křeslech, tak si myslím a přeji si to, že není pravdivá ani tato legenda. Zatím se cítím dobře,“ dodala se smíchem pro Právo Thomová.