Sága rodu Rassini je podle kladenských ochotníků hrou "o šesti obrazech a pěti bratrech, ze života (a smrti) italské mafie". Je komedií prošpikovanou groteskami a černým humorem. Autorem scénáře tohoto prvního autorského projektu divadla byl Kazimír Lupinec. Divadlo V.A.D. dávno odložený text upravilo a po deseti letech od premiéry uvedlo znovu.

V.A.D. je amatérský divadelní soubor působící v Kladně i celé ČR. Byl založen bývalými spolužáky z kladenského gymnázia. Soustavné existenci divadla předcházely pokusy dvou propojených skupin o nastudování inscenace Václava Havla Asanace a na druhé straně pohádky Kopretinka.

Kopretinka do mateřských školek

Zatímco Kopretinka byla několikrát s úspěchem uvedena v mateřských školkách, Asanace prý ztroskotala na přílišném počtu zúčastněných a malé disciplíně. Právě při čekání na nedochvilné kolegy si dochvilné jádro krátilo čas improvizovanými groteskami, které daly základ komedii Sága rodu Rassini.

Za datum vzniku divadla se dá považovat 1. březen 1998, kdy byla první zkouška. V Činoherním klubu už jeho členové představili například inscenace Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka, Hotel Intercontinental, Rozmarné léto a Utrpení knížete Sternenhocha.

Divadlo (bez záruky) přiveze poetickou komedii Nevěsta. Jde o to, jak získat bohatství a lásku v jedné vteřině, a jejím autorem a režisérem byl za přispění členů souboru Michal Hecht. Využil při tom motivů hry spisovatele, publicisty, dramatika, malíře, karikaturisty a překladatele Adolfa Hoffmeistera (1902-1973).

Tento amatérský divadelní soubor vznikl roku 1991 v Praze. Během let několikrát změnil svůj styl i dramaturgii. Od experimentů s existenciálními myšlenkami došel přes období klasické situační komedie až k dnešní fascinaci "tajemnem světa". Jeho členům je blízká vize divadla, které vypráví příběhy, provokuje představivost a dívá se na život z úhlů, které diváka předtím nenapadly. I jeho členové už v Činoherním klubu vystoupili; předvedli hru Christo Bojčeva Titanic Orchestra.

Přehlídka amatérských divadelních souborů se v Činoherním klubu koná za finanční podpory ministerstva kultury. Vstupenky se prodávají po 90 korunách. Zájemci si je mohou rezervovat na adrese www.cinoherniklub.cz.