Do stálé expozice evropské malby Národní galerie se tak dostala jedna z nejvýznamnějších šlechtických sbírek v Čechách, kterou Kolowratové budovali už od dob baroka.

V zapůjčeném souboru diváci najdou Narození Panny Marie významného tyrolského malíře a řezbáře Michaela Pachera, Podobiznu Jana Keplera od rudolfinského mistra Hanse von Aachen a řadu děl nizozemských, německých a italských barokních umělců.

Perlou kolekce jsou dvě plátna od Karla Škréty – Jákobův příchod k Lábanovi a Portét Ignáce Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic.