Každému představení bude předcházet úvodní rozprava s hostem (střídavě teolog Tomáš Halík, historik Petr Čornej, převor Prokop Siostrzonek aj.), kterou povede vždy Ladislav Smoljak. V jeho hře sám Mistr Jan nevystupuje, je však hlavním předmětem sporu, který se odehrává mimo hlavní koncilní fórum – dnes bychom řekli „v kabinetní rovině“.

Latinská slova „alia minora“ znamenají „ostatní maličkosti“ a vystihují fakt, že Kostnický koncil měl na starosti důležitější věci, než jaké představoval jeden neposlušný kazatel z Prahy.

Protagonistou hry je císař Zikmund (Petr Čtvrtníček), dále v ní vystupuje Štěpán Páleč (Jiří Zeman Sönmez) a dva páni z Husova doprovodu. Ladislav Smoljak si zahraje roli Zikmundova sekretáře Kašpara Šlika.