Také pod Be Free! je podepsán Jiří Honzírek. Přináší nové pohledy na ožehavé, nemilované problémy. Připomenu příspěvky k tématu Identita. Diskutabilní Náš islám, diváky hraný dokument Osmdesát devět – Trenažér jedné revoluce nebo usvědčující Havel píše Husákovi...

V odstředivce dějin

Trasa Kounicovy koleje – Mendlovo náměstí – Modřice – Rajhrad - Židlochovice – Pohořelice – Dolní Dunajovice - Mikulov – Poysdorf – Vídeň. Co to dnes lidem říká? Pamětníků roku 1945 ubylo. Po osvobození přišly Benešovy dekrety, odsun Němců. Často doprovázený divokostí a masakry pozdě k mstivosti probuzených členů revolučních gard.

Be Free! nezkoumá, jestli bylo na světě první vejce nebo slepice. Jistě by bez Hitlera u moci možná nebyl odsun českého obyvatelstva ze Sudet v roce 1938, nebyly by možná  koncentrační tábory ani holocaust. Ani vyhnání Němců v pětačtyřicátém. Vnuci generace, která válku zažila, se z toho zauzlení zabývají jen otázkami nepotrestaných zločinů domácích.

Chtění je dobrá věc, ale Honzírek s dramaturgem Radkem Brožem přivedli na svět - s Bárou Milotovou, Víťou Halškou, Janem Grundmanem a Kateřinou Hanzlíkovou na scéně - až příliš zauzlený tvar vyjadřující pohybem, a jen okrajově s rekvizitami, příběh rodiny v kolotoči dějinných zvratů střední Evropy po první válce až po traumata pramenící z druhé.

Rozpínající se velmoci. Nejprve Německo, potom sovětské Rusko. A lidé, obyčejní, ideologií nezpracovaní, v potu tváře shánějící živobytí, lhostejno jestli u českých nebo německých zaměstnavatelů. Lidé sešrotovaní mocnými. Z jejich osudů tady i tam, tehdy i dnes, mrazí.

Sudety jako strašák

Válečné zločiny nacistů byly po vítězství spojených mocností potrestány. Svět se smířil i s poválečnými řešeními Poláků a Čechů s Němci, Slováků s Maďary... To jenom euroobstrukčník z českého Hradu vytáhl populistickou kartu hrozícího revanše, zatímco v EU bude i o českém pohraničí rozhodovat v budoucnosti výlučně tatův milovaný trh.

Nepotrestány patrně už navždy zůstanou ale excesy lůzy ve službách československých poválečných represívních složek. V nemalé míře to přispělo k definitivní morální devastaci. Zatímco Němci se z války poučili snad jednou provždy a demokratické instituce v něm pevně zakotvily, u nás jsou politickou věrchuškou torpédovány zleva, zprava, slušelo by se napsat spíš z oranžova i z modra. Na věčné časy?

Divadlo Feste Brno - Be Free! režie Jiří Honzírek, dramaturgie Radek Brož, scénografie Radka Vyplašilová, lightdesign a projekce Václav Kuropata, grafika Martin Poláček. Premiéra 2. listopadu 2009.