Svatováclavskou přilbu, která je známa z typických zobrazení sv. Václava, mohli lidé nedávno vidět také na výstavě v Anežském klášteře. Konala se na přelomu tohoto a loňského roku u příležitosti 1100. výročí narození jednoho z nejznámějších českých světců. Lidé na ní mohli obdivovat památky, jako je meč sv. Václava, svatováclavský střevíc nebo právě svatováclavská přilbice. Expozice se setkala s velikým zájmem návštěvníků.

Kromě helmy do Příběhu Pražského hradu přibude zrestaurovaná textilie spojená s pohřbem českého knížete Konráda II. Oty, který zemřel v roce 1191.

Stálá expozice Příběh Pražského hradu je několik let otevřena ve Starém královském paláci, nejstarší části Hradu. Jeho historie sahá až do 12. století, tedy do románského období. Jeho gotická část hostí zmíněnou expozici, která na stovkách originálních předmětů dokládá tisíciletou historii sídla českých králů. Několikrát do roka výstavu osvěžují nové exponáty.