"Vyspělá, kulturní země by rozhodně měla být schopna patřičně ocenit originální uměleckou tvorbu a její tvůrce, kteří podstatně obohacují současnou českou kulturu", uvedl Dostál.

Marek Kopelent (1932), profesor pražské HAMU, zakladatel skupiny Atelier 90, oceněný řadou čestných titulů a vyznamenání je už více než třicet let přední osobností české hudby, uznávanou v evropském kontextu, přestože jeho hlas byl od 70. let totalitním režimem umlčován.

Podobně tomu bylo i u sester Jitky (1922) a Květy (1922-98) Válových, jež absolvovaly studia malby v ateliéru Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a jejichž dílo patří do moderního evropského umění.

Syn režiséra Alfreda Radoka David (1954) se na české operní scéně prosadil od 90. let vynikajícími operními režiemi v pražském Národním divadle.

V nominaci na Ceny MK ČR byl i Stanislav Kolíbal, Pavel Zatloukal, Jiří Pavlica a Jiří Hlaváč.