"Rozhodl jsem se po zralé úvaze rezignovat na funkci předsedy FITESu. K rozhodnutí mě vedlo přesvědčení, ale i praktické poznatky z nedávné doby, že moje případné spory s vedením České televize jsou pak negativně vztahovány na FITES. Chci být v případném řešení obdobně vyhrocených sporů zodpovědný za své jednání, výroky a činy jen sám sobě," uvedl Kraus na internetových stránkách FITESu.

Kraus se nedávno dostal do ostrého sporu s některými členy Rady ČT, kteří mu vyčítali, že ve svém pořadu dal široký prostor zpěvačce Heleně Vondráčkové, která nerušeně hovořila o soudním sporu s kolegyní Martou Kubišovou. Ta žádný prostor pro reakci nedostala. Kraus argumentoval, že zábavné pořady vyvážené být nemusejí.  [celá zpráva]

Kdo Krause ve funkci nahradí, není známo.

FITES je občanské sdružení českých tvůrčích audiovizuálních pracovníků. Sdružuje a hájí tvůrce, podněcuje výměnu názorů v české audiovizuální kultuře, sjednocuje se na odborných stanoviscích a podporuje vznik umělecky a eticky hodnotných děl.