Pomluva
 

Dcera primáře Blažeje Veronika promuje na právnické fakultě a to je příležitost, aby se opět sešly obě jeho rodiny. Bývalá manželka i dcera ho vítají chladně, ale syn Arnošt, nadaný lékař, je vřelejší.

Doktor Machovec se dozvídá od sestry Máši, která pracuje u rentgenu, že si primář nechal pořídit snímek vlastního lokte, ale nikomu ho neukázal. Machovec tomu nevěnuje pozornost. Zatím. Sousedku Bety Čeňkové, paní Adámkovou, zbil opilý manžel. Žena nechce zavolat policii, protože se bojí zůstat s dítětem sama.

REZENCE
Přečtěte si recenzi tohoto dílu - ZDE.

Sovovi chtějí nemocnici

Mladá doktorka Naďa Šulcová parkuje ráno na Blažejově místě. Drobnost primáře rozladí, a když ho na chodbě osloví novinář místního listu Chalupa, stroze ho odmítne.

Manželé Karel a Kateřina Sovovi chtějí koupit nemocnici. Radnice chystá privatizační projekt a Blažeje chce do správní rady. Sovovi mu nabízejí, aby se stal i spolumajitelem, a on připustí, že o věci bude uvažovat.

Kamilu navštěvuje na ubytovně Matěj Pěnkava, ale tajně. Otci řekl, že jezdí za svou dívkou do Bystřice, a ten se mu rozhodne půjčovat auto. Matěj ale musí pak v noci jezdit po okolí, aby ho neprozradil tachometr.

Tíha minulosti, nebo opravdu pomluva?

Otec a syn Pěnkavovi podepíšou smlouvu s podnikatelem Halmanem, bývalým náměstkem podniku, kde kdysi Pěnkava pracoval. Machovec posílá přihlášku ke konkurzu na primariát v jiném městě, a to i přes silný odpor a prosby své ženy.

Jan Blažej neudělal zkoušku z anatomie. Doktorka Šulcová opět parkuje na primářově místě a ostentativně mu podává článek, kterým se uražený novinář Chalupa pomstil za arogantní odmítnutí. Pod titulkem Tíha balvanu tvrdí o Blažejovi, že k primariátu mu kdysi pomohl jeho tchán, komunista. Ředitel Pekař dostane při čtení článku infarkt.

Zpět na 1. díl Jít na 3. díl