"Je důležité vědět kdy přestat," míní Svěrák, i když fandové Járy Cimrmana by si určitě přáli, aby ještě něco napsali. Popularita divadla dnes dosahuje až monstrózních rozměrů, někteří lidé čekají šest a více hodin v řadě, aby získali lístky na některé představení.

Svěrák poznamenal, že o tom vědí a uvědomují si, že různí chytráci na tom vydělávají, když nastrkují do řad své lidi a lístky pak prodávají za 1 000 korun. Jenže počet představení už navyšovat nemohou, členové divadla by víc práce nezvládli.

Hra České nebe měla vesměs výborné recenze. Autorská dvojice Svěrák-Smoljak se v ní zabývá otázkou, která osobnost má právo vstoupit do pomyslného "českého nebe". Ve hře se setkáváme s Janem Amosem Komenským, Janem Husem, vojevůdcem Radeckým a dalšími.

Pomocí cimrmanovských slovních hříček, tzv. "hlášek" a absurdních scének, v nichž nechybí projevy ješitnosti a dětinskosti slavných osob, autoři relativizují ustálený pohled na naše dějiny a jako obvykle smíchem nutí lidi k přemýšlení.