"Projekt je zaměřen především na studenty posledních ročníků magisterských studií a doktorandy působících na katedrách práva, historie, mezinárodních vztahů a jiných společenskovědních oborů. Součástí letošního projektu bude týdenní seminář na konci listopadu, jehož výstupem by měla být podoba konkrétních filmových seminářů pro nadcházející letní semestr," sdělila Zuzana Petráchová.

„Dalším důvodem, proč jsme se pro podobný projekt rozhodli, je skutečnost, že se Člověk v tísni již několik let systematicky snaží zařadit výuku historických a lidskoprávních témat skrze dokumentární filmy do osnov základních a středních škol. Na vysoké školy žádný takový projekt zatím zaměřený nebyl,“ upřesnila koordinátorka projektu Šárka Maroušková.

Od 30. listopadu do 7. prosince se proto ve Svatém Janu pod Skalou koná seminář, kde organizátoři seznámí vybrané studenty se základními lidskoprávními otázkami, jako jsou válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, diskriminace, mezinárodní spravedlnost a další. Účastníci semináře by měli společně s pozvanými odborníky vyvinout metodiku, jak používat film ve výuce.

Jednotlivé semináře by měli na školách začít v roce 2010. Vzniknou i webové stránky a tištěná skripta.

Jeden svět nabídl už stovky filmů

Festival Jeden svět, který k nám vozí filmy o válkách a lidských právech, probíhá v ČR už jedenáct let a za tu dobu uvedl stovky snímků.

Kromě Prahy navštěvuje i menší města a výběr z programu se pak prezentuje i v Bruselu a Washingtonu. K jeho příznivcům patří ex-prezident Václav Havel.