Stěžejní stejnojmenná expozice Voda a život se uskuteční ve třech největších výstavních sálech hlavní budovy Národního muzea na ploše zhruba 1000 metrů čtverečních. Návštěvníkům nabídne pohled na vodu z různých zorných úhlů. Do části věnované problematice moří se lidé dostanou průchodem přes maketu ponorky kapitána Nema. Na hlavami jim bude plavat čtyřmetrový rejnok manta. Další dominantou pak bude u nás poprvé vystavená čelist vorvaně.

Smočení mořskou vodou se návštěvníci vrátí do vnitrozemí a budou moci pozorovat zrod řeky - od pramene, přes potok až po nespoutanou řeku. Prostor je věnován i rybníkům, jezerům a přehradním nádržím. Expozice jsou doplněny videonahrávkami, zvukovými ukázkami, fotografiemi a dalším doprovodným materiálem. V souhrnném vyjádření bude na pilotní výstavě projektu Voda a život prezentováno přes 160 tématických okruhů s téměř 600 exponáty, více než 700 fotografiemi a množstvím dalších dvourozměrných prvků (ilustrace, schémata atd.).

Výstava je rozdělena do osmi vzájemně provázaných celků:
1. Voda a život
2. Život v pravěkých mořích, jezerech a močálech
3. Živá voda starověkých civilizací
4. Deset obrazů ze života českých středověkých a novověkých měst a vody
5. Voda viděná z nebe a Povodeň 2002 v Praze
6. Člověk - voda - zábava aneb sporty v průběhu času na vodě, sněhu i ledu,
7. Povodně 2002 a kulturní památky
8. Vranovská kamenina

"Řekli jsme si, že ukážeme a připomeneme, co všechno s vodou souvisí, jak nesmírně rozmanitý je život na vodě a že si člověk mnohdy neuvědomuje, že je na vodě bytostně závislý," řekl ve čtvrtek ČTK komisař výstavy Miloš Anděra. Na výstavě se podílelo se na šest desítek autorů z různých oddělení. Národní muzeum si chtělo vyzkoušet, zda je s to uspořádat tak velký projekt s řadou doprovodných přednášek. Jeho ředitel Michal Lukeš doufá, že půjde o další krok, kterými se chce muzeum výrazněji zapsat do povědomí veřejnosti jako dějiště zajímavých akcí.

Ve druhé části bude návštěvníkům na 116 originálních obrazových rekonstrukcích pravěké zvířeny od malíře Jana Sováka poskytnut obraz o životě v minulých geologických dobách. Tato část výstavy Voda a život pod názvem Život v pravěkých mořích, jezerech a močálech se uskuteční v přízemí hlavní budovy Národního muzea ve výstavním prostoru zvaném Hollareum.

:. Architektonické řešení části výstavy věnované mořím.

Neméně zajímavou bude fotografická výstava věnovaná loňským ničivým povodním. Její první část ukazuje letecké snímky Vltavy včetně některých přítoků a představuje rozmanitost vodních toků a jejich přírodního prostředí. Druhá část výstavy zobrazuje průběh a hlavní momenty záplav v srpnu 2002 v hlavním městě Praze. Celkem jde o více než 60 barevných fotografiích Jakuba Langammera a panoramatických záběrů. Tato část výstavy bude k vidění ve vitrínách v podchodu stanice metra Muzeum. Po jejím skončení ji nahradí další část Člověk - Voda - Zábava aneb sporty v průběhu času na vodě, sněhu i ledu.