Do další dekády vstupuje s pozměněným podtitulem, z původně gay a lesbického festivalu vznikl queer filmový festival. Slovo queer zahrnuje podle pořadatelů jak lesby, gaye, bisexuál(k)y a transgender lidi, tak nonkonformní heterosexuál(k)y a osoby, kterým jsou tradiční kategorie těsné.

„Chceme sledovat stereotypní představy o genderových rolích, které lidé zakládají na biologických rozdílech mezi pohlavími, to, jak pevně nás všechny tyto normy v každodenním životě svazují. V programu také budeme sledovat, jak je podmíněná bisexualita jako uznaná identita, jak se projevuje transfobie a otevřeme i téma intersexuality,“ vysvětluje ředitel festivalu Aleš Rumpel.

Až do začátku festivalu budou na webu České televize (www.ceskatelevize.cz/mezipatra) zdarma přístupné vítězné filmy loňských ročníků.