Po premiéře díla v roce 1938 v Národním divadle operu potkal osud nehraného díla – přispěla k tomu i válka. Znovuobjevena byla až v 60. letech, po smrti autora.

Martinů již po pražské premiéře chtěl přispět k většímu rozšíření nesnadného díla napsaného podle francouzského surrealistického dramatu Georgese Neveuxe Juliette aneb Snář a zhustil motivy a scény do Tří fragmentů. Ty za jeho života nebyly uvedeny a ztratily se.

Vzniklo vynikající album

Vzniklo vynikající album, na kterém všichni podávají vrcholné výkony. Třičtvrtěhodinové fragmenty doplnil Mackerras natočením suity z opery, jak ji na základě Martinů hudby napsal Zbyněk Vostřák v roce 1969.

Pro snovost díla má Kožená ideální hlas a projev. Mackerras s filharmoniky lyričnost i záhadnost poetického děje i hudby rozehrávají s vystižením všech dynamických i tempových nuancí. Zpívá se ve francouzštině, jak fragmenty Martinů napsal. Album určitě patří k nejlepším v diskografii Kožené.