Podle názoru vysílací rady mohla TV Nova vulgarismy a urážkami porušit zákon, který zakazuje vysílat pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Zároveň rada Novu upozornila, že podobný obsah může vysílat až po 22. hodině. Případná pokuta může být řádově až v miliónech korun.

Nova začala v předtočených dílech vulgarismy nahrazovat pípáním, vysílací rada nicméně konstatovala, že ke zmíněným prohřeškům předtím došlo.

RRTV na svém jednání rovněž udělila televizi Prima pokuty v celkové výši 600 000 korun za nesprávné odvysílání obchodních sdělení a reklamy.