Cena mu byla udělena za „celoživotní literární dílo, vydávané ve Spisech L. K.“. Z rukou Františka Janoucha, zakladatele Nadace Charty 77, ji spolu s finanční odměnu 250 tisíc Kč ji převezme 12. října 2009 na slavnostním ceremoniálu v Rezidenci primátora v Praze.

O udělení Ceny Jaroslava Seiferta rozhodla nezávislá porota pod vedením Jiřího Brabce. V porotě zasedli: Michal Bauer, Václav Jamek, Marie Jirásková, Jiří Peňás, Miloslava Slavíčková a Michael Špirit a bez hlasovacího práva František Janouch, předseda Správní rady Nadace Charty 77. Porota ocenila autorovo „celoživotní literární dílo, vydávané ve Spisech L. K.“.

Ludvík Kundera, mimo jiné důkladný znalec a editor díla Františka Halase a autor halasovské monografie, je v českém písemnictví přítomen od 40. let minulého století, byť s omezenými publikačními možnostmi v letech sovětské okupace. Svou knižní prvotinu, básnickou sbírku Konstantina, vydal roku 1946. Literárně aktivní zůstává i v devadesátém roce svého života.

„Jsem rád, že letošní volba padla na Ludvíka Kunderu, osobnost v českém uměleckém světě jen stěží přehlédnutelnou. Velice si tohoto autora cením jak pro jeho vlastní tvorbu, tak i pro jeho překladatelskou a literárně-historickou činnost, která českým čtenářům přiblížila zejména německy psanou literaturu,“ komentuje výběr poroty František Janouch.

Cena udělovaná od roku 1986

Cena Jaroslava Seiferta (udělovaná od roku 1986 nejprve ve Stockholmu, od roku 1990 v Praze) se uděluje za vynikající literární dílo zveřejněné v posledních třech letech, výjimečně i za dílo celoživotní. Laureáta vyhlašuje Nadace Charty 77 každoročně 22. září, v předvečer Seifertových narozenin. Ludvík Kundera se stal již dvacátým devátým laureátem.

V rámci Ceny obdrží laureát též finanční odměnu ve výši 250 000 Kč, kterou věnovala finanční skupina Pioneer Investments v ČR. Ta je generálním partnerem Ceny Jaroslava Seiferta již šestým rokem. „V dobách exilu jsme finanční prostředky získávali z veřejných sbírek a prostředků Nadace Charty 77. Jsem proto nesmírně rád, že jsme ve skupině Pioneer Investments v ČR nalezli důstojného pokračovatele, který chápe význam této Ceny,“ upřesňuje František Janouch.