Pokud se Štyrský prodá, půjde o rekordní částku dosaženou na českých aukcích v tomto roce - letošnímu Olympu cen zatím kraluje rakouský malíř Oskar Laske, jehož Loď bláznů na pražské aukci 24. května odklepl licitátor firmy Dorotheum za rovné 3 milióny.

Štyrského Obraz III

"Jde o vynikající dílo, které bylo poprvé vystaveno na stěžejní přehlídce Poezie 1932, uskutečněné na podzim 1932 v pražském Mánesu. Obraz III má výjimečné malířské kvality a podává esenci Štyrského představivosti," řekl o Štyrského malbě odborník na český surrealismus Karel Srp.

Štyrského malbu většina historiků umění znala jen z černobílých fotografií. Patřila do soukromé sbírky jednoho z prvorepublikových architektů a dědicové obraz nikomu neukazovali a ani ho nezapůjčovali na výstavy. Někteří ho proto považovali i za ztracený.

Toyen z roku 1955

Druhou atrakcí Pictury jsou Stopy tak křehké v zapomnění (1955) od Toyen, vlastním jménem Marie Čermínové, přítelkyně Štyrského. "Obraz pochází z pařížského období malířky. Je skvělou ukázkou jejího závěrečného stylu, oceňovaného francouzskými teoretiky více než obrazy z její pražské periody. Představuje svébytné vyrovnání Toyen s abstraktní malbou," hodnotí dílo Srp.

Stopy tak křehké v zapomnění se co do kvality vyrovnají jinému obrazu Toyen s názvem Přeji vám dobrého zdraví, které bylo letos v dubnu s úspěchem vydraženo v Paříži na aukci, kterou pořádala firma CalmelsCohen. Šlo o výprodej soukromé sbírky otce surrealismu Andrého Bretona. Toyen se tehdy na sále odklepla za 170 tisíc eur (5,3 miliónu Kč), což je aukční rekord za malbu české surrealistky. Dobře se prodal i obraz Kořeny Jindřicha Štyrského, který tu stál 110 tisíc eur (3,4 miliónu Kč), což je v případě tohoto malíře také rekord.

Vysoká pozice našich surrealistů

Cenová pozice Toyen a Štyrského odpovídá jejich zhodnocení v očích světových odborníků. Vedle Františka Kupky jsou dnes z Čechů nejslavnější, což kupříkladu dokládají jejich obsáhlé medailónky v posledním velkém lexikonu moderního umění, který před čtyřmi roky vydalo v Mnichově renomované nakladatelství Prestel (Prestel Lexikon - Kunst und Künstler im 20. Jahrhundert).