Návštěvníkům nabídne přes 40 velkoformátových fotografií, z nichž většina vznikla letos během poslední autorčiny cesty po Indii. Moje Indie bude již třetí velkou autorskou výstavou držitelky třetího místa fotografické soutěže Czech Press Photo 2007.

Stejně jako dvě předešlé výstavy, i tato nabídne fotografie z jejích cest po Indii, kterou fotografka navštěvuje pravidelně. Podstatná část její tvorby je tak ovlivněna právě indickými reáliemi, ze které čerpá svou největší inspiraci.

„Do Indie se vracím každoročně. Zajímají mě lidé, ale vždy v nějakých souvislostech. Každý dokument, který fotografuji, musí mít nějaký smysl. Buď společensky sociální nebo alespoň estetický, výtvarný. Ale nejlépe obojí,“ říká ke svým cestám do Indie a své tvorbě Kamila Berndorffová.

Fotografie vznikly v roce 2009, některé však pocházejí i z let 2006 – 2007. K jejich pořízení bylo použito několik možností fotografování – klasická fotografie barevná, černobílá, diapozitivní i digitální.

Srdeční záležitostí Kamily Berndorffové však zůstává černobílá fotografie, která v její tvorbě převažuje. Výstava Moje Indie potrvá do 8. října, poté se přesune do Náměště nad Oslavou.

Fotografka, dokumentaristka a cestovatelka Kamila Berndorffová žije v jihočeské Blatné. Od roku 1997 tráví několik měsíců v roce cestováním po Indii.
Snaží se vyhýbat turistickým trasám a dostat se co nejblíže obyčejným lidem. Pracuje s domorodci na polích, loví škeble, bydlí v chatrčích i ve slumech a vaří indická jídla.
Zajímá se o vztahy mezi lidmi, o postavení žen v indické společnosti o kastovní rozdělení i o vztahy mezi muslimy a hinduisty. Fotografie ze svých cest po Indii vystavuje v Čechách i v zahraničí. Profesním vzorem a učitelem je jí rodinný příbuzný Josef Koudelka.