Pražský městský soud v červnu potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3, který žalobu Petra Foglara zamítl. Pozůstalost podle rozhodnutí patří nadaci nesoucí Foglarovo jméno.

Foglarův synovec tvrdil, že by závěť z roku 1996, ve které spisovatel odkázal pozůstalost nadaci, měla být prohlášena za neplatnou. Argumentoval zejména tím, že jeho téměř slepý strýc při podepisování dokumentu netušil, co obsahuje. Prvoinstanční ani odvolací soud však Petru Foglarovi nedaly za pravdu. Znalecké posudky podle nich prokázaly, že Jaroslav Foglar byl schopný s brýlemi nebo lupou závěť přečíst.

Miliónová pozůstalost

Hodnota pozůstalosti autora knížek pro děti byla před lety odhadována na deset miliónů korun. Nejcennější část tvoří autorská práva. Nadace Jaroslava Foglara je nyní v likvidaci. Právník nadace dříve uvedl, že likvidátor pravděpodobně rozdělí dědictví po spisovateli mezi organizace, které mají podobný účel.

Petr Foglar podal žalobu v roce 2000. V roce 1999 mu to přikázal dědický soud, který dědické řízení do definitivního rozhodnutí o závěti přerušil. Obvodní soud pro Prahu 3 v případu rozhodoval čtyřikrát. Nejdřív přiřkl dědictví spisovatelovu synovci. Po zrušení rozsudku odvolacím soudem pak třikrát vynesl zamítavý verdikt. Městský soud potvrdil až poslední rozsudek z loňského května.

Nejasnosti kolem závěti se objevily záhy po Foglarově smrti v lednu 1999. Spisovatel zemřel ve věku nedožitých 92 let. Děti neměl a z příbuzných žije jen jeho synovec Petr, na kterého si ale v testamentu nevzpomněl. Nadace je nyní v likvidaci, protože ji autor koncem 90. let zapomněl transformovat, jak ukládal nový nadační zákon.